Voorjaarsnota 2020
portal

Opzet van de Voorjaarsnota
De Voorjaarsnota en Najaarsnota zijn bijstellingsproducten. Omdat de betreffende producten ook zelfstandig leesbaar moeten zijn, ook voor op de website, worden een aantal onderdelen opnieuw opgenomen zonder dat hier een wijziging op plaats vindt. Omdat veel materiaal ongewijzigd terugkomt zodat het op de website zelfstandig leesbaar is is het papieren boekwerk relatief dik voor een bijstellingsproduct.

Waar zijn de bijstellingen dan opgenomen?
Provinciale Staten voert zijn budgetrecht uit op de doelen. Daarom stelt Provinciale Staten de budgetmutaties vast zoals die zijn opgenomen binnen de ambities onder "Wat mag dat kosten?"  en waar noodzakelijk een beleidsmatige toelichting bij "Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?"
Als er ten opzichte van de begroting geen wijzigingen zijn dan zal er een standaard er een zin zijn opgenomen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42