Voorjaarsnota 2020
portal

Wettelijke indicatoren

Wettelijke indicatoren

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

2020

2021

2022

2023

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

55%

55%

55%

2

Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2020

≥ landelijk gemiddelde 2021

≥ landelijk gemiddelde 2022

≥ landelijk gemiddelde 2023

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

41

39

38

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

39

44

56

4

Procentuele groei BRP

PM

PM

PM

PM

PM

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

PM

PM

PM

PM

4

Restauratievolume

15

12

11,5

11,5

11,5

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

Geen meting

4

4

4

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

639

1.630

100

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

381 (1%)

639 (2%)

1.630 (6%)

Toelichting

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42