Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

In dit hoofdstuk worden de mutaties op het begrotingssaldo, het effect daarvan op het meerjarig begrotingssaldo en algemene reserve gepresenteerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de kapitaallasten, schuldquote en de lange termijn ontwikkelingen van de baten en lasten. Alle cijfers genoemd in dit hoofdstuk zijn vastgelegd in het begrotingssysteem.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42