Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

In dit hoofdstuk wordt op basis van prognoses gekeken wat het effect daarvan op het begrotingssaldo is. Als basis dient het begrotingssaldo zoals eerder opgenomen. De prognoses zijn een aantal ontwikkelingen die plaats gaan vinden en waar een redelijke inschatting van benodigde financiën is te maken. Alle cijfers genoemd in dit hoofdstuk zijn niet vastgelegd in het begrotingssysteem.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42