Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Duurzame informatievoorziening en digitalisering vraagt van de provinciemedewerkers om digitale vaardigheden. Medewerkers zijn verplicht digitaal vaardig te worden. We investeren daarom in een digitale werkomgeving en datagedreven werken, onder andere door een gericht trainingenaanbod, de ontwikkeling van een datawarehouse en gebruik van de nieuwste technieken (blockchain, artificiële intelligente en virtual reality). We passen de huisstijl aan zodat het goed toegankelijk is bij digitaal gebruik. We brengen de informatieveiligheid binnen de provincie op een niveau die voldoet aan de eisen voor ISO-certificering en privacy is een continu punt van aandacht. We vernieuwen het opslagsysteem zodat digitale informatie vindbaar, toegankelijk en veilig is. We stimuleren en faciliteren het debat over digitalisering en daarmee samenhangende ethische vraagstukken. Samenwerken met gemeenten en andere stakeholders staat daarbij centraal. We leren van best practices en faciliteren kennisuitwisseling.

Er hebben geen beleidsmatige bijstellingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42