Voorjaarsnota 2020
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Hoe is de Voorjaarsnota 2020 opgebouwd?

De lasten in de voorjaarsnota zijn gestegen met € 19,4 mln en de baten zijn met €- 0,6 mln afgenomen.
Het effect op de lasten is een combinatie van mutaties vanuit het begrotingssaldo en extra inzet vanuit de bestemmingsreserves, daarom is de mutatie op het begrotingssaldo en de € 19,4 mln ook niet hetzelfde. Op de baten is er sprake van een min op ambitie 5 en een plus op algemene dekkingsmiddelen die vrijwel tegen elkaar wegvallen.

 

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42