Voorjaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020  

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren  2020

3.1

REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

1.000.000

1.000.000

3.2

Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten

100.000

100.000

3.2

The Green Village t.b.v. fieldlab

200.000

200.000

3.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde

100.000

100.000

3.2

Regionale Energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

320.000

320.000

3.2 en 4.1

InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat

2.000.000

2.000.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. energiebesparingsonder-zoeken

200.000

3.3

Deltalinqs t.b.v. H-vison project Blauwe waterstof

100.000

3.3

NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

2.000.000

Totaal

2.300.000

3.720.000

3.720.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

3.1

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

1.350.000

3.1

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

6.500.000

2.000.000

2.000.000

3.1

1.6.93

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

4.000.000

4.000.000

3.3

1.6.94

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

500.000

500.000

Totaal

7.850.000

0

0

6.500.000

0

6.500.000

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42