Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

Toelichting en duiding:

Het begrotingssaldo op basis van de prognoses, de gele lijn, laat een structurele daling zien van het begrotingssaldo. Dit is het gevolg van de prognose loonstijging op basis van de consumentenprijsindex: prijs overheidsconsumptie - beloning werknemers die structureel is. Met nadruk dat dit een prognose is op basis van een index.

Als aanvulling op de eerdere toelichting en duiding kan worden geconstateerd dat op de langere termijn het begrotingssaldo nu daalt naar € 6,2 mln.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42