Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

(bedragen x € 1 mln)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Beginstand jaar

92,8

72,0

73,3

70,0

76,0

121,6

161,3

191,4

221,2

247,8

272,6

292,1

307,8

318,0

325,5

332,8

Af/bij: mutaties eerdere P&C producten

-24,9

2,2

1,7

13,8

55,4

52,0

42,4

42,3

39,2

37,4

32,4

28,8

22,6

18,2

15,4

15,4

Beginstand 

67,9

74,2

74,9

83,7

131,4

173,6

203,7

233,7

260,4

285,2

305,0

320,9

330,3

336,2

340,9

348,2

Af/bij: Voorjaarsnota/Kadernota

9,2

10,5

5,4

2,3

-0,6

-3,1

-3,2

-3,4

-3,5

-3,5

-3,7

-4,1

-3,2

-1,6

1,0

-0,1

Stand na Totaal (A+B)

77,0

84,7

80,3

86,1

130,7

170,5

200,5

230,3

257,0

281,7

301,2

316,9

327,1

334,6

341,9

348,1

Af/bij: Voorjaarsnota/Kadernota + prognose

-5,0

-11,4

-10,4

-10,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

Stand na Totaal 

72,0

73,3

70,0

76,0

121,6

161,3

191,4

221,2

247,8

272,6

292,1

307,8

318,0

325,5

332,8

338,9

Buffer weerstandsvermogen

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

-30,0

Vrije ruimte cumulatief +Prognose

42,0

43,3

40,0

46,0

91,6

131,3

161,4

191,2

217,8

242,6

262,1

277,8

288,0

295,5

302,8

308,9

Vrije ruimte per jaar (begrotingsaldo)

-20,8

1,2

-3,3

6,0

45,6

39,7

30,0

29,8

26,7

24,7

19,5

15,7

10,3

7,5

7,3

6,2

Toelichting:

Waar zonder prognoses nog incidenteel tot 2023 nog € 82,8 mln beschikbaar was is dat nu € 46 mln.
Echter elke mutatie in het begrotingssaldo (welke verekend wordt met de algemene reserve) tot en met 2023 is van invloed in op de incidenteel beschikbare ruimte in 2023!

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42