Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

Scenario 1: Net zoals in de vorige crisis gaat het kabinet in 1 keer fors bezuinigen
Scenario 2: Dezelfde bezuiniging wordt niet in 1 keer uitgevoerd maar in een aantal jaren

Scenario 1

Scenario 2


Toelichting:

De standen van de algemene reserve zijn cumulatief, met andere woorden als er in de voorgaande jaren niets muteert op de algemene reserve dan is in 2035 dat het saldo. Ook hier is duidelijk het verschil te zien tussen beide scenario's zonder extra inzet van middelen is in de vrije ruimte in scenario 1 in 2027 negatief en in scenario 2 in 2035. Echter het gaat om het begrotingssaldo want dat moet in evenwicht zijn..

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42