Voorjaarsnota 2020
portal

Home

Kadernota 2021 - 2024

Scenario 1: Net zoals in de vorige crisis gaat het kabinet in 1 keer fors bezuinigen
Scenario 2: Dezelfde bezuiniging wordt niet in 1 keer uitgevoerd maar in een aantal jaren

Scenario 1

Scenario 2


Toelichting en duiding:

De begroting zou zowel in de scenario 1 als in scenario 2 niet meer structureel in evenwicht zijn en moeten er maatregelen worden getroffen. In scenario 2 is er nog wel incidentele ruimte op de korte termijn waardoor er tijd is om maatregelen te nemen. In het geval van scenario 1 is die tijd er niet en zal er medio 2022 al maatregelen moeten worden genomen.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42