Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Groene ambities

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Groene ambities

20.407

6.853

14.871

12.389

4.481

5.106

2.400

Toelichting

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

Voor de de overdracht van Bazuin en voor de oplevering van gronden in Lansingerland wordt resprectievelijk € 0,7 mln en € 0,8 mln aan de reserve onttrokken.
Daarnaast wordt voor de kwaliteitsimpuls langs de Meeslouwersplas en Vlietland € 0,3 mln onttrokken.
Tenslotte heeft de overdracht van recreatiegebied Balij vertraging opgelopen waardoor de onttrekking van € 1,5 mln niet in 2020 plaatsvindt.

Toelichting toevoegingen

Op basis van het gesloten systeem groen wordt € 1,9 mln van het rekeningresultaat 2019 toegevoegd aan de reserve.
Deze middelen zullen opnieuw worden ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42