Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Verduurzaming Industrie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Verduurzaming Industrie

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Toelichting

Onderwerp:

Verduurzaming industrie

Inhoud en doel

Functie

Doorgeschoven prestaties

Voeding

Doel 3.2

Besluitvorming/instellingsjaar

2019

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42