Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Regionale netwerken topsectoren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Regionale netwerken topsectoren

2.308

1.200

1.257

2.251

2.179

2.260

2.260

Toelichting

Onderwerp:

Regionale netwerken topsectoren

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2015

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42