Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Erfgoedlijnen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Erfgoedlijnen

0

1.126

0

1.126

1.050

1.050

1.050

Toelichting

Onderwerp:

Erfgoedlijnen

Inhoud en doel

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2020

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De gewijzigde fasering van de uitgaven voor erfgoedlijnen is verwerkt door mutaties in de stortingen en onttrekkingen aan de reserve. De fasering leidt in de voorjaarsnota tot een onttrekking van € 1,1 mln in de jaren 2021-2024.

Toelichting toevoegingen

De gewijzigde fasering van de uitgaven voor erfgoedlijnen is verwerkt door mutaties in de stortingen en onttrekkingen aan de reserve. De fasering leidt in de voorjaarsnota tot een storting van € 1,1 mln in de jaren 2020-2023.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42