Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Risicoreserve Waste to Chemistry

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Risicoreserve Waste to Chemistry

3.000

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Toelichting

Onderwerp:

Risicoreserve Waste to Chemistry

Inhoud en doel

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken.

Functie

Buffer

Voeding

Algemene middelen

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42