Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

InnovationQuarter

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

InnovationQuarter

4.700

0

0

4.700

4.700

4.700

4.700

Toelichting

Onderwerp:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Programmabudget; herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln; 2013 tot en met 2016. Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42