Voorjaarsnota 2020
portal

Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Reserve Vitaliteit

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Reserve Vitaliteit

190

0

50

140

90

90

90

Toelichting

Onderwerp:

Reserve Vitaliteit

Inhoud en doel

De reserve Vitaliteit zal worden gebruikt om de vitaliteit van de ambtenaren te vergroten.

Functie

Buffer

Voeding

Eenmalig uit de reserve Kickstart

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 08/28/2020 08:02:59 met de export van 08/28/2020 07:55:42